Raamatukogu juures alustas oma tegevust
1990. aastatel Siiliklubi.


Tähistasime koos rahvakalendri tähtpäevi. Tegevust mitmekesistas õppimine õpiringis Rotenbergi juhendamisel. Külas käisid Ilmar Särg, Saale Markvard. Lugesime luulet, rääkisime kirjandusest ja elust.2001 aastal lõpetas külas tegevuse Kuigatsi Kool Valgamaa

erivajadustega lastele. 

Tuli aeg, kus oli vaja ise hakata kohapeal oma tegevusi 

korraldama.


SIILI-KLUBI LAUL.    


Meil on väike  Siili-klubi

See ei ole noorte bubi,

Mõnikord me käime koos-

Tuju siis meil kõigil hoos.


Uudiseid me arutame,

Või lihtsalt veidi konutame,

Eluasjad unustame,

Isekeskis jutustame.


Siil ju väike loomake,

Veab okka koormakest,

Kellelegi ei tee paha-

Teda ikka näha tahad.


Sellist nime klubi kannab

Meile vaheldust veel annab.