Külaselts tegutseb Kuigatsi piirkonnas: 

Puka vallast Kuigatsi ja Vaardi külad, 

Sangaste valla Mägiste, Pringi, Vaalu ja Ädu külad.

Aastast 2018 oleme Otepää valla Kuigatsi piirkond,

Kuigatsi, Mägiste, Pringi, Vaalu, Vaardi ja Ädu külad.

 

2006 aastal jätkame Külamaja Seltsingu poolt algatatud tegevust juba mittetulundusühendusena lähtudes oma igapäevases tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning järgides 

Vabaühenduste eetikakoodeksi eetilisi põhimõtteid.

Vabaühenduste eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas

KODUPAIGA KÜLASELTS.
esimene põhikiri, kehtiv põhikiri

Seltsi tegevust juhib 2 liikmeline juhatus: Elle Luik, Õnne Paimre 

Aastaaruanded 

2006/2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Kodupaiga Külaseltsi raamatupidamine on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ annab paremad võimalused leida toetust oma tegevusele ja külamaja renoveerimiseks.

Toetatud projektid 

LEADER meetmed

Kuigatsi külakohvik

Kogukonnaköögi sisutamine

Külamaja saali renoveerimine

Kogukonnateenused 

Külaplats

Infotahvlid ja puhkekoht külaplatsile

Külamaja WC renoveerimine  

MAK Meede 3.2

Külamaja katus

Külamaja fassaad

Külamaja akende ja uste vahetamine

Puka valla projektid

Raamatukogu renoveerimine

SAPARD 6 Saali sisustus

Katlamaja ehitus ja küttesüsteemi renoveerimine

Puka vald

Kuigatsi paisjärve puhastamine

Kohaliku Omaalgatuse Programm:

Suvekohvik Josephine

Heakord Kuigatsis 

Kokkutulek Kuigatsis

Kuigatsi 500

Noorte spordiplats