Külaselts tegutseb Kuigatsi piirkonnas: Puka vallast Kuigatsi ja Vaardi külad, 

Sangaste valla Mägiste, Ädu, Pringi ja Vaalu külad

 

2006 aastal jätkame Külamaja Seltsingu poolt algatatud tegevust juba mittetulundusühendusena 

lähtudes oma igapäevases tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning järgides 

Vabaühenduste eetikakoodeksi 

eetilisi põhimõtteid.

 Vabaühenduste eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas

KODUPAIGA KÜLASELTS. põhikiri 

Seltsi tegevust juhib 2 liikmeline juhatus: Elle Luik, Õnne Paimre 

Aastaaruanded 

2006/2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Kodupaiga Külaseltsi raamatupidamine on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ annab paremad võimalused leida toetust oma tegevusele ja ka külamaja renoveerimiseks.

Toetatud projektid:

Noorte spordiplats

Külamaja WC renoveerimine

Kokkutulek Kuigatsis

Külamaja akende ja uste vahetus 

Kuigatsi 500

Kogukonnateenused, Külaplats, Külamaja katus,

Infotahvlid ja puhkekoht külaplatsile, Külamaja fassaad

Külamaja saali renoveerimine

Suvekohvik Josephine

Heakord Kuigatsis