1765. aasta 18. aprilli patendiga (käskkirjaga)maksma pandud koolikorralduse alusel loodud uuetüübilised mõisa- ehk külakoolid on 1768 aastaks avatud järgmistes kohtades: Unikülas, Tõllistes, Laatres, Tagulas Sangaste jaoks, Kuigatsis,Vana-Pukas ja Vastse-Pukas – igal pool üks kool, - kokku terves Sangaste kihelkonnas 7 mõisa- ehk külakooli. Sealt, kus nad puuduvad, nagu Keenist, Vaalust ja Sangaste teistest küladest peale Tagula, käivad lapsed kiriku juures köstrikoolis. Pringi saadab oma lapsed Kuigatsi kooli. Restu mõisa suurus on alla 5 adramaa, seepärast pole ta kohustatud kooli asutama./Koguteos”Eesti,Valgamaa” Tartu 1932.
Vaalu külas asutati 1818. aastal oma külakool, mis alustas kolimist 1920 aastal Kuigatsi mõisasse.
Hariduse saamiseks on Kuigatsi vallas 5 kooli: Puka 4 klassiline algkool 160 lapsega ja 4 õppejõuga, Vaalu 4 klassiline algkool 100 lapsega ja kahe õppejõuga, Priipalu 4 klassiline algkool 70 - 80 lapse ja kahe õppejõuga, Keerdi 2 klassiline algkool 30 - 40 ühe õppejõuga, Kuigatsi mõisa kõrgem algkool 30 - 40 lapsega ja kahe õppejõuga. /Lõuna-Eesti 14.02.1923
Kuigatsi mõisa hoones töötas kool vastavalt 6-, 7-või 8- klassilisena aastani 1975, sealt edasi leidis seal asukoha Valga rajooni erivajadustega laste kool, hiljem ka lastekodu. See likvideeriti aastal 2001 ja sealt alates on katkenud hariduselu Kuigatsis. 
Mõisahooned on müüdud, endisest rahvamajast – ainsast valla valduses olevast hoonest on saanud küla keskus – külamaja. Seal asub raamatukogu, peetakse külaüritusi, koos käib Siiliklubi ja kohalikud tegusad noored.