2003 aastast tegutseb Külamaja Seltsing, kelle eestvedamisel on koosatud Kuigatsi piirkonna arengukava, edendatud seltsielu ja esitatud väiksemaid projektitaotlusi.