Valga Maakonna Kuigatsi valla maaüksuste nimekiri 
koostatud 29. septembril 1938

lehekülg 28.pdf