Soovijail on võimalus kokkuleppel külaseltsiga kasutada külamaja saali oma üritusteks. Info tel.514 2477 või paimre@hot.ee