- külamajas ei suitsetata

       - külamajas tuleb hoida puhtust

       - ruumide kasutaja jälgib, et ruumides käitutakse heaperemehelikult, jälgides

         üldist moraali ja head tava