Õpetaja ameti kandidaadi Meeta Vallneri pedagoogilise tegevusearuanne Kuigatsi valla Kuigatsi algkoolis 1941/42. ja 1942/43. õppeaastal